Zorginstellingen

 

Het beleid in Rotterdam is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Om dat beleid goed uit te kunnen voeren, willen we graag dat ouderen niet hoeven te verhuizen om over de noodzakelijke zorg te kunnen beschikken. Als we hiervoor samen met zorginstellingen nieuwe concepten kunnen uitwerken, kunnen onze bewoners langer op dezelfde plek blijven wonen. Dit vraagt we om andere inzichten en wellicht zelfs het aanpassen van regelgeving omtrent de financiering van zorg en huisvesting. Graag dagen we verzekeraars en zorgverleners uit om met ons in gesprek te gaan over alternatieve concepten en afwijkende financieringsvormen!

Samen met ons innoveren op het gebied van zorg en huisvesting? Ga met ons in gesprek!

Download de whitepaper

2.000 woningen voor ouderen erbij in 10 jaar

Rotterdam heeft veel nieuwe en vooral betaalbare woningen nodig. Er is geschat dat het tekort aan deze gereguleerde huurwoningen, met een maximum (initiële) huurprijs van € 763,47 per maand, op dit moment rond de 30.000 woningen ligt. Bedenk daarbij dat een op de vier Rotterdammers in 2035 de leeftijd van 65 is gepasseerd. Dan wordt het duidelijk dat de stad straks grofweg 7.500 geschikte woningen te weinig heeft om aan de behoefte van ouderen met een smallere beurs te kunnen voldoen. Daarom wil SOR in één decennium circa 2.000 geschikte ouderenwoningen toevoegen in Rotterdam, voornamelijk in het sociale (gereguleerde) huursegment.

 

Om dit slim en betaalbaar te kunnen doen, zullen onze plannen zich concentreren op onze bestaande locaties. Immers is het aanwerven van nieuwe locaties in de stad een te kostbare en tijdrovende zaak. Het probleem is er NU en we willen er dan ook NU iets aan kunnen doen!

Het woningtekort te lijf met de…’BIG5’

Het ontwikkelteam van SOR heeft vijf oplossingen bedacht om snel en betaalbaar woningen te kunnen toevoegen op onze eigen locaties. We hebben onze ambities de naam ‘BIG5’ meegegeven, om duidelijk te maken dat we snel in actie willen komen om resultaat te bereiken en het woningtekort te lijf te gaan.

 

Wat gaan we precies doen? We voegen woningen toe door woonlagen op daarvoor geschikte bestaande gebouwen te plaatsen (‘optoppen’) en door op de begane grond woningen te realiseren waar nu een algemene of commerciële ruimte is (‘ondertoppen’). Verder gaan we, waar mogelijk, grote woningen splitsen in kleinere eenheden en besteden we aandacht aan het delen van woningen met behoud van ‘eigen voordeur’. Tot slot bekijken we de mogelijkheden voor het toevoegen van woningen op onbebouwde grond (nieuwbouw op eigen locatie).

Sluit aan en word partner!

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam komt graag in gesprek met samenwerkingspartners of co-makers bij het verwezenlijken van onze plannen. Die 2.000 betaalbare huurwoningen moeten er wat ons betreft gewoon komen! We zoeken daarom naar zowel ontwikkelende marktpartijen, beleggers als initiatiefnemers in het domein van zorg en welzijn om ons te helpen. Sluit aan, steun het belang van betaalbare huisvesting voor Rotterdamse ouderen en ga met ons in gesprek!

Remco Bouter

Manager Vastgoed

remco@sorbouwtervoor.nl

 

 

Rina de Groot

Senior communicatie adviseur

rina@sorbouwtervoor.nl

 

Neem contact met ons op via