Stakeholders

Nederland en dus ook Rotterdam heeft een probleem! Er zijn te weinig geschikte en betaalbare huurwoningen voor ouderen. En dat probleem wordt de komende jaren alleen maar groter. Corporatie SOR is een belangrijke verhuurder van woningen voor ouderen met een smalle beurs en heeft ver gaande plannen om dit probleem aan te pakken. Aan de huidige voorraad van 5.500 woningen worden in tien jaar tijd maar liefst 2.000 betaalbare huurwoningen toegevoegd. Een flinke opgave, die we niet zonder de hulp van partners en stakeholders kunnen uitvoeren!

Groeiende vraag naar huisvesting voor ouderen

Het afgelopen jaar waren er in Rotterdam zo’n 70.000 huishoudens met een  hoofdbewoner van 65 jaar of ouder. Dat aantal gaat de komende jaren nog flink stijgen; in 2035 zal een kwart van alle huishoudens bestaan uit 65-plussers. De stijging wordt vooral veroorzaakt door vergrijzing. Hier bereiden we ons als corporatie op voor en nemen onze verantwoordelijkheid.

Ons antwoord – Slim toevoegen waar mogelijk

Het afgelopen jaar waren er in Rotterdam zo’n 70.000 huishoudens met een hoofdbewoner van 65 jaar of ouder. Dat aantal gaat de komende jaren nog flink stijgen; in 2035 zal een kwart van alle huishoudens bestaan uit 65-plussers. De stijging wordt vooral veroorzaakt door vergrijzing. Hier bereiden we ons als corporatie op voor en nemen onze verantwoordelijkheid.

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid waar het gaat om beschikbare en betaalbare huurwoningen. Door woningen toe te voegen kunnen corporaties immers de huidige woningcrisis voor een groot deel oplossen.

Ga naar woningcorporaties

Overheid

Bij het realiseren van onze plannen hebben we hulp nodig van gemeentelijke en landelijke overheid. Een concreet voorbeeld is de optie van het woningdelen: ouderen die alleen wonen, of alleen zijn komen te wonen door het overlijden van hun partner.

Ga naar overheid

Zorginstellingen

Het beleid in Rotterdam is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Om dat beleid goed uit te kunnen voeren, willen we graag dat ouderen niet hoeven te verhuizen om over de noodzakelijke zorg te kunnen beschikken.

Ga naar zorginstellingen

Projectontwikkelaars

Voor het realiseren van 2.000 extra woningen is de samenwerking met bouwend en ontwikkelend Nederland onontbeerlijk. Daarom een oproep aan architecten, aannemers, projectontwikkelaars en andere vastgoedondernemingen om ons te helpen…

Ga naar projectontwikkelaars

Commerciële partijen

We dagen commercieel opererende bedrijven uit, om te kijken waar ze SOR kunnen helpen in tien jaar tijd 2.000 extra woningen te realiseren. Maak als bedrijf echt werk van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Ga naar commerciële partijen

Sluit aan en word partner!

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam komt graag in gesprek met samenwerkingspartners of co-makers bij het verwezenlijken van onze plannen. Die 2.000 betaalbare huurwoningen moeten er wat ons betreft gewoon komen! We zoeken daarom naar zowel ontwikkelende marktpartijen, beleggers als initiatiefnemers in het domein van zorg en welzijn om ons te helpen. Sluit aan, steun het belang van betaalbare huisvesting voor Rotterdamse ouderen en ga met ons in gesprek!

Remco Bouter

Manager Vastgoed

remco@sorbouwtervoor.nl

 

Rina de Groot

Senior communicatie adviseur

rina@sorbouwtervoor.nl

 

Neem contact met ons op via