Over Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

SOR is een Rotterdamse woningcorporatie die al ruim 35 jaar dé woonspecialist is voor ouderen in de stadsregio Rotterdam. We staan midden in de Rotterdamse samenleving met een ‘no nonsens, handen uit de mouwen’ mentaliteit. Ouderen helpen is wat ons drijft. Dat zit in ons. Dat vinden we leuk.

 

Anno nu huren zo’n 7.500 huishoudens een woning van SOR. Zij wonen in één van de 56 woongebouwen verspreid over de regio Rotterdam en Hoeksche Waard. Daarmee is SOR de grootste ouderenhuisvester in de regio.

 

Circa 80 medewerkers werken vanuit ons kantoor in het centrum van Rotterdam en vanuit de woongebouwen intensief samen met collega corporaties, zorgpartners, marktpartijen en gemeenten. Met een open, eerlijke en duidelijke manier van communiceren en een betrokken, warme en persoonlijke werkwijze. De menselijke maat is bij ons belangrijk en gaat hand in hand met de economische en financiële doelstellingen.

Missie & Visie

Een thuisgevoel voor iedereen, in het bijzonder voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard. Dat is waar wij voor staan. We bieden (hoogwaardige) woningen met aanvullende diensten en faciliteren zorgverlening door andere partijen die beide aansluiten op verschillende leefstijlen en inkomensniveaus. Hierbij houden we rekening met een veranderende vraag vanuit de markt. De diverse woongebouwen sluiten aan bij de verschillende woonwensen van de diverse doelgroepen. Sturen op acceptabele woonlasten, veiligheid en duurzaamheid vinden we belangrijk. In de samenwerking met andere partijen om onze doelstellingen te realiseren, vervullen wij onze rol als verhuurder en vastgoedeigenaar, maar ook de rol als regisseur wordt versterkt.

Organisatie

SOR heeft mooie kernwaarden en een sterke bedrijfscultuur. Om een thuisgevoel te creëren voor iedereen, is een aantal eigenschappen onontbeerlijk. Vier karaktertrekken, die bij het gehele team van SOR terug komen. Deze kernwaarden zijn ons kompas. Ze vormen de basis van onze cultuur, de eigenschappen die ons bedrijf kenmerken en motiveren. En die ons onderscheidend maken: duidelijk, persoonlijk, ondernemend en betrokken.

Verantwoording

Transparant handelen staat bij SOR voorop. Wij houden ons daarom aan de governance-richtlijnen. Ons management van risico’s past binnen die richtlijnen.

Het bestuur van SOR is in handen van Hassan Najja MBA. De bestuurder is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de corporatie in de dagelijkse praktijk. De raad van commissarissen houdt hier toezicht op en staat de bestuurder met raad terzijde. Overige organen die deel uitmaken van de governancestructuur zijn externe accountant Mazars, huurdersplatform SOR, de ondernemingsraad en de klachtencommissie. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen we je graag naar www.sor.nl.

Sluit aan en word partner!

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam komt graag in gesprek met samenwerkingspartners of co-makers bij het verwezenlijken van onze plannen. Die 2.000 betaalbare huurwoningen moeten er wat ons betreft gewoon komen! We zoeken daarom naar zowel ontwikkelende marktpartijen, beleggers als initiatiefnemers in het domein van zorg en welzijn om ons te helpen. Sluit aan, steun het belang van betaalbare huisvesting voor Rotterdamse ouderen en ga met ons in gesprek!

Remco Bouter

Manager Vastgoed

remco@sorbouwtervoor.nl

 

Rina de Groot

Senior communicatie adviseur

rina@sorbouwtervoor.nl

 

Neem contact met ons op via