Boekholt

Ondertoppen

Rotterdam Ommoord

In 2020 heeft SOR, aannemer Sonneborgh opdracht gegeven voor de transformatie van het woonzorgcomplex Boekholt in Ommoord, Rotterdam. Het betrof een Design & Build (D&B) opdracht voor de transformatie van de leegstaande kantoren en algemene ruimten op de begane grond en eerste verdieping van het voormalige zorgcentrum aan de Robert Kochplaats te Rotterdam. Inmiddels is de transformatie compleet en zijn er een 30 zelfstandige betaalbare 1-kamer huurappartementen voor ouderen met een zorgvraag gecreëerd.

Ondertoppen

In het gebouw heeft SOR met de uitbreiding van 30 studio’s ingezet op het maximaal toevoegen van woningen voor ouderen met een zorgvraag.

Samenwerking

De woningen in Boekholt zijn begin 2022 opgeleverd. Er worden met verschillende kandidaten gesprekken gevoerd over de afname van de verdiepingen.

Doelgroep

De studio's van Boekholt zijn ingericht om kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een zorgvraag te kunnen huisvesten.

.

 

Ondertoppen als mogelijkheid tot toevoeging van woningen

SOR denkt vooral door een aantal slimme ingrepen gas te kunnen geven op het toevoegen van sociale huurwoningen voor ouderen. Het uitgangspunt daarbij is simpel. Kijk eerst naar wat er mogelijk is in, op of zelfs onder de eigen complexen, voordat nieuwbouw als optie wordt overwogen. Zo komt SOR tot vijf oplossingen om woningen toe te voegen. We noemen dit de BIG5, om het belang van het toevoegen van woningen voor Rotterdamse ouderen extra gewicht te geven. Ondertoppen is een van deze oplossingen, waarbij ongebruikte ruimte onder of binnen het gebouw wordt getransformeerd tot woonruimte voor ouderen in de sociale huursector.

Over Boekholt

SOR heeft met de realisatie van de transformatie van Boekholt de mogelijkheid gecreëerd om ouderen met een zorgvraag op een verantwoorde wijze zelfstandig te kunnen huisvesten. De studio’s zijn inmiddels opgeleverd en zijn erop ingericht om kwetsbare mensen met een zorgvraag te kunnen huisvesten. Boekholt biedt bewoners veiligheid en een zelfstandige woonomgeving met verschillende faciliteiten dichtbij in een groene buurt.

Sluit aan en word partner!

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam komt graag in gesprek met samenwerkingspartners of co-makers bij het verwezenlijken van onze plannen. Die 2.000 betaalbare huurwoningen moeten er wat ons betreft gewoon komen! We zoeken daarom naar zowel ontwikkelende marktpartijen, beleggers als initiatiefnemers in het domein van zorg en welzijn om ons te helpen. Sluit aan, steun het belang van betaalbare huisvesting voor Rotterdamse ouderen en ga met ons in gesprek!

Remco Bouter

Manager Vastgoed

remco@sorbouwtervoor.nl

 

Rina de Groot

Senior communicatie adviseur

rina@sorbouwtervoor.nl

 

Neem contact met ons op via

Overige projecten